skolportal login


All relevant information skolportal login is given in this article. Where all links are verified and useful. Reading this post will take you to your useful link.

skolportal login

Check and use the link below. We have checked all the links and provided the list.

Lunds kommuns skolportal – Lunds kommun

https://www.lund.se/skolportalfi

Här hittar du loggning till de system som utilisir i as a student, information about lov och ledighet och hur du gör sjuk- och fråvaranomälan. Skolportalen includes municipal grundskolor and gymnasieskolor i Lundi.

Skolportalen – Uppsala

https://pedagog.uppsala.se/om-oss/grundskolan/teams–unikum/skolportalen

Get started with Skolportalen. För att kunna presentra Skolportalen på skolan finns det material att hägtä i form av en presentation och en instruktionsfilm. The presentation can be adapted to the target group and which devices are used in the school. Ladda ner informationsmaterial om Skolportalen (film and PP)

Borås – Nexus Hybrid Access Gateway

https://skolportal.boras.se

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men websitessen du tittar på på på inte detta.

Helsingborg school portal

https://skolportalfi.helsingborg.se

Skolportalen för Helsingborg municipal schools ger opportunity för barn, elever och vårdnadshavare att när som helst ta del av sin förskolas eller scholas…

Skolportalen – Sigtuna municipality

https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolportalen.html

Either you can make a sick report on Skolportalen / Dexter or ring in your sick report on 08 – 124 515 32. There you will come to put in your child’s personal number and after the conversation you will be able to ask for help, so your information must be registered in Skolportalen .

Skolportalen – Öppen sida Klippans kommuns skolportal

klippan.pingpong.se/public/courseId/22123/publicPage.do

I Klippans municipality has a joint platform for learning for all of our pre-schools, elementary schools and gymnasium schools that we call Skolportalen. Den samlar olika funktioner kring ditt/dina Barns

Conclusion:

If you found this information useful, please bookmark tsmodelschools.in and share this page. Please contact us in the comment section if you have any problem while opening skolportal login link.

Leave a Comment